آشنایی با کوپلینگ ها و جداول انتخابی آنها


کوپلینگ چیست، چه تعداد کوپلینگ توسط اوزگون ماکینا تولید میشود؟

یکی از مهم ترین بخش های سیستم های انتقال قدرت کوپلینگ می باشد،که امکان اتصال هم محور دو شفت را به یکدیگر می دهد.کوپلینگ ها به تناسب محل های مورد استفاده از مواد و مدلهای مختلفی تولید می شوند.شرکت اوزگون ماکینا افتخار آن را دارد که علاوه بر یک سری کوپلینگ های خاص تولیدی، 28 مدل کوپلینگ را در 430 سایز تولید می نماید.

نحوه انتخاب صحیح کوپلینگ:
قبل از هر چیزی آگاهی کامل و درست فرد انتخاب کننده کوپلینگ از مکان و شرایط محیطی محل استفاده و همچنین آشنایی کامل با انواع مدلها و تیپ های کوپلینگ بسیار ضروری می باشد.این انتخاب پس از تعیین میزان قدرت انتقال،زوایای انطباق،لقی و ... انجام می شود.

جدول انتخاب کوپلینگ:


 
1.Please choose right OZGON TYPE coupling up to your maximum bore diameter.
2.Please check the essential torque capacity up to calculation below.

TORK (Nm)=  (9550*Motor Power(KW)*Sf)/(RPM)