خدمات اوزگون ماکینا

1.طراحی و ساخت انواع گیربکس های صنعتی با توجه به نیاز و درخواست مشتری تا گشتاور خروجی Nm 6.500.000  و مدول نرمال 50 .


Parallel gearboxes between 1-5000 KW
Windmill gearboxes between 1-2500 KW
Bevel pinion gearboxes between 1-5000 KW
Planetary gearboxes 1-2500 KW
Worm gear reducers between 1-250 KW
Arrow gears up to ø2500 Mn: 25
90° entry gearboxes
Globoid worm gear reducers
Direction converter gearboxes

 
2. مهندسی معکوس:

کارخانه اوزگون ماکینا اولین و تنها شرکت در ترکیه می باشد که با بهره گیری از متخصصان مجرب و تجهیزات اندازه گیری به روز (CMM PORTABLE) مهندسی معکوس انواع گیربکس را در سایت مشتری انجام می دهد.
از مزایای این امکان می توان به مینیمم رساندن زمان توقف خط تولید و از میان برداشتن مشکلات و هزینه گیربکس اشاره کرد.


3. طراحی و تولید کوپلینگ های استاندارد و SPECIAL 

طراحی و تولید انواع کوپلینگ:


Full Flex Gear Couplings,  
Elastic Couplings,
Rigid  Couplings,
Spindle Couplings,
Spring Couplings,
Disc Couplings,
Pin With Bush Couplings


  از قطر 40mm تا قطر 2500mm


4. عیب یابی و تعمیر و تولید قطعات یدکی گیربکس