آشنایی با کاسه نمد


کاسه نمد
کاسه نمد عموما از سه بخش اساسی پوسته لاستیکی،هسته فلزی و فنر تشکیل می شود.عملکرد کاسه نمد جهت جلوگیری از نشتی سیال بین دو طرف شفت در حال چرخش می باشد.پوسته لاستیکی بنا به محل و شرایط مورد استفاده از موادی چونNitrile, Acrylic, Silicone , Fluorinated Rubber  تشکیل می شود.

متریال کاسه نمدها

• Nitrile Rubber (NBR)
 
متریال اغلب کاسه نمدهای تولیدی می باشد.مقاومت مناسبی در برابر حرارت ،انواع روغن ها و گریسها و همچنین مشتقات مختلف نفتی را دارا می باشد. مناسب ترین دمای عملیات از -40درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد می باشد.این متریال همچنین در محیط خشک نیز کارایی مناسبی را دارا می باشد و تنها ضعف آن در مقاومت شیمیایی پایین آن می باشد.
 
• Polyacrylate Rubber (PA)
 
مزیت پلی اکریلیک نسبت به نیتریل تحمل دمای بالا و کارکر در شفت های سرعت بالا می باشد.دمای عملیات این متریال از   -20°C تا  150°Cمی باشد.از این متریال نباید برای سیال آب و نیز دمای زیر -20°C استفاده نمود.
 
• Silicone Rubber (SI)
 
متریال ترکیبات سیلیکونی اغلبا برای محیط هایی با درجه حرارت   -50°C تا  180°Cاستفاده می شود.جذب روان کنندگی بالای متریال سیلیکونی در محیط چرخشی میزان اسطکاک و سایش را به حداقل می رساند. کاسه نمد از این متریال اغلب برای آب بندی میل لنگ ها استفاده می شود. به دلیل مقاوت  هیدرولیزضعیف سیلیکون نباید از آن در محیط های اکسیده و همچنین با روغن های hypoid  استفاده کرد.
 
• Fluorinated Rubber (VI)
 
این متریال به نام تجاری وایتون معروف می باشد.بهترین متریال برای استفاده در محیط های شیمیایی دارای اصطکاک بالا و سایش همچنین بالاترین حد تحمل حرارت را دارا می باشد.تنها ضعف این مترال قیمت بسیار بالای آن در مقایسه با سایر متریال ها می باشد.
 

عملکرد انواع کاسه نمد های TTO
 
VI SI PA NBR Items           Materials
-30 to 200 -50 to 180 -20 to 150 -40 to 120 Temp. Range (°C)
70 / 80 75 / 85 70 / 80 70 / 80 / 90 Hardness (Shore)
Appicable Applicable in a limited of time Applicable but must be ovserved Appicable Wear Resistance
highest 2rd costly 3rd costly msot economical  Costs
P.S. Temp. Range may be vary in different grade
 

مقاومت شیمیایی انواع کاسه نمد های TTO
 
VI SI  PA NBR  Medium        Materials
Applicable but must be ovserved Applicable but must be ovserved Applicable but must be ovserved Applicable but must be ovserved Inorganic acids
Applicable but must be ovserved Applicable in a limited of time Applicable in a limited of time Not Applicable Organic acids
Appicable Appicable Appicable Applicable in a limited of time Alkali
Appicable Appicable Appicable Appicable Salt
Appicable Appicable Appicable Not Applicable Alcohol
Not Applicable Applicable but must be ovserved Not Applicable Not Applicable Esters
Applicable but must be ovserved Appicable Not Applicable Not Applicable Phenol
Applicable in a limited of time Applicable but must be ovserved Not Applicable Not Applicable Ketones


دورها و سرعت سطحی کاسه نمد های TTO هسته فلزی کاسه نمد TTO

هسته فلزی کاسه نمد با توجه به محل کاربد کاسه نمد و لاستیک دور آن از جنس های مختلف می باشد.برای اطلاعات کامل به جدول ذیل مراجعه کنید.
 
APPLICABLE ENVIRONMENTAL MATERIALS AND METAL CASE
Regular types of seals
(SAE)
1008-1010 Carbon Steel
Applicable to the conditions where resistance to water
chemical and corrosion is required.
(SAE) 30302-30304 Stainless Steel


متریال فنر کاسه نمد TTO

APPLICABLE ENVIRONMENTAL MATERIAL OF SPRING
Regular lubricants
(SAE) 1050-1095
Where resistance to water, sea water, and chemicals is required. (SUS) 30302-30304 Stainless Steel